El cinquè element

Medicina orientalRàdio

Veure-ho tot en una unitat primordial, encara no diferenciada,
o veure-ho tot des d’una distància tal que tot es refongui en una unitat,
vet ací la veritable intel·ligència.
No ens ocupem de distingir, sinó en veure-ho tot en l’unitat.

— Chuang Tzu

Del cinquè element, ja se li digui èter, quintaessencia, plasma o qi, el realment important des del punt de vista de la salut és que posa de manifest una visió del món unitària. La nostra ciència ha excel·lit en la visió analítica de la realitat, però ha tingut sempre grans mancances a l’hora de fer-ne una síntesi. Quan Occident vol considerar l’unitat l’ha d’elaborar a partir de les diferents parts, però mai és el mateix confegir un objecte esmicolat. Mentre que la visió de la realitat com un continu parteix de una unitat subjacent tot i observar-ne determinats aspectes i formes. Aquesta visió de la realitat com un continu seria un salt qualitatiu per totes les ciències, però molt especialment per la ciència mèdica, molt ancorades encara en paradigmes mecanicistes i disgregada en especialitats.

Una de les repercussions d’aquest enfoc unitari seria alliberar-se de la limitació de raonar i actuar només a partir del que es pot mesurar.

La realitat és massa complexa per què la ment humana pugui abastar-la. Com deia Zhuangzi, (s. IV a.C.): “La nostra existència té un límit, els coneixements, no. Basar-se en el que és limitat per aconseguir el que no ho és, vet aquí el que és perillós.” Si la nostra ment és molt més limitada que l’objecte que pretén copsar, l’únic que podem fer és apropar-nos-hi, reconeixent així que és molt més el que s’ignora que el que se sap.

Llegiu l’article sencer

Continguts relacionats