Rejovenir naturalment

Medicina oriental

L’aspecte físic és un factor important en la vida, doncs juga un paper fonamental en les relacions socials i en l’autoestima. Però l’aparença, la bellesa, no es resumeix en l’aspecte material del cos, la quantitat d’arrugues, la roba, el pentinat… sinó que té més a veure amb la vitalitat, que es manifesta en l’expressió de la cara, la gestualitat, el moviment del cos… Aquest és el gran handicap de la medicina antiaging convencional, que sacrifica l’expressió a favor d’un aspecte aparentment jove. Paralitzar la musculatura amb toxina botulínica o arrancar la pell, estirar-la, retallar el que sobra i tornar a cosir són conceptes que avui dia s’haurien de considerar anacrònics, sobretot tenint en compte les possibilitats que les noves tecnologies obren a la medicina natural.

La medicina oriental té noves propostes que no pretenen corregir la natura, sinó tonificar la vitalitat millorant la circulació i el qi del rostre, en el ben entès que l’arruga és un estancament.

L’organisme humà és com una xarxa de canals de rec, en la que el flux harmònic del qi i la sang és el que proporciona salut i bellesa. L’envelliment no és pas altra cosa que el pansiment de les cèl·lules per manca d’irrigació, i aquest efecte és particularment notable a la pell de la cara, degut a l’abundància de vasos i nervis. L’acupuntura, en tant que desbloqueja i harmonitza l’energia, té sempre un efecte secundari vitalitzador i rejovenidor. Aquesta aplicació d’agulles al rostre, que estimula directament músculs i tendons i els fa recuperar el to, afavoreix tant l’aspecte físic com l’estat d’ànim.

La connexió de la cara amb el cervell fa que -a més de la tonificació d’una musculatura que està en continu moviment i mostra els aspectes més subtils de la personalitat a través d’una amplíssima gamma d’expressions- elimini les estagnacions d’energia, no tan sols de la cara, sinó de tot el cos. La complerta acció de l’acupuntura sobre la pell de la cara es deu a que inverteix el mecanisme de l’envelliment. El resultat és comparable al de regar una planta que s’està assecant per manca d’aigua. Segons aquesta concepció holística, la bellesa va de dins a fora.

No es tracta, doncs, d’anar contra el procés d’envelliment, contra l’arruga, sinó a favor de la vitalitat. En la medicina oriental, salut i bellesa són sinònim d’harmonia entre les diferents parts del cos, i entre el cos i la ment. El lifting amb acupuntura és un tractament tant agraït perquè la pell és unt eixit viu amb gran capacitat de recuperació.

Llegiu més sobre el lifting natural

Continguts relacionats